Technické riešenie pre opravy komunikácií

ARS 1
ARS 2

ARS 2 - vozík pre aplikáciu


Systém ARS – opravy komunikácií

Nové technické riešenie pri navrhovaní a údržbe ciest s využitím systému ARS

Správna voľba zdanlivých detailov realizovanej stavby, resp. pri kladení asfaltových „kobercov“ ciest a diaľnic vedie k efektívnemu predĺženiu životnosti stavebného celku a hlavne k nemalej úspore finančných prostriedkov vynakladaných z dôvodu následných zbytočných opráv a dorábok. Vedie jednoznačne ku spokojnosti investora (zákazníka), čo je zárukou získania ďalšej zákazky.

Firma začala aktívne ponúkať cestný systém ARS ( Antistress ROAD Systém – ARS). Firma sa zaoberá výrobou širokej škály bituménových pásov, tesnení a materiálov pre stavebné účely. Získala tiež výhradné zastúpenie pre distribúciu systému ARS pre celú Českú a Slovenskú republiku.

Systém ARS je postavený na jednoduchom použití špeciálnych bituménových pásov, ktoré sú určené pre vkladanie do prechodov ,spojov a stykov rôznych plôch vozovky, napr. asfalt – asfalt, asfalt – betón či asfalt – kov kde zamedzujú tvorbe prasklín, prenikaniu vegetácie, vody a následnému deštrukčnému mrazovému cyklu.

Systém ARS je rozdelený do dvoch častí a to do prvej ARS 1 – určený pre vkladanie pásov pri pokladaní nového asfaltového zvršku alebo pri lokálnych plošných opravách, napr. po oprave kanalizácie a pod.

Druhú skupinu tvorí systém ARS 2 určený len pre opravu trhlín, prasklín a obnažených spojov do šírky až 50 mm bez diaľkového obmedzenia. Pre aplikáciu oboch systémov nie je potreba žiadneho špeciálneho zložitého stroja alebo zariadenia, ktoré by celý proces neúmerne predražovalo. Systém možno veľmi jednoducho implantovať do už štandardne zavedeného technologického postupu jednotlivých realizačných firiem pri pokladaní alebo oprave ciest.

Kontakt na realizačnú firmu na Slovensku

Coral finance s.r.o.
Veľká Okružná 9
01001 Žilina

IČO : 447 55554
iČ DPH : SK2022815817

tel. kontakt : 00421 903 414 015
email :
duracka.coralfinance@gmail.com

Coral finance s.r.o. je certifikovaný partner Road technologies s.r.o.
- možnost opravy vozoviek zalievkami